Styrelsen för Svensk-Litauiska Föreningen i Kalmar


  Ordförande:                                       Sekreterare:                                                       Kassör:

 Jurate Baceliene                                   Violetta Öhman                                                  Jurate Baceliene

 jbaceliene@yahoo.se                           violetta.ohman@yahoo.se                                jbaceliene@yahoo.se  


                                                                               

  V ordförande:                                     Styrelseledamöter:               
  Valdas Galiauskas                               Evert Olsson

                                                                        Giedre Dennerporth

Nijole Karlsson
 

        

                      

       Svensk - Litauiska Föreningen i Kalmar
                               Styrelse - sidan


Start - sidan          Informationssidan          Nyhetssidan         Fotosidan          Aktivitetssidan       Reseskildring


Nida 2012

 Redaktör och ansvarig utgivare: Hans Nilsson, mobilnr: 076 113 70 18   
 E-post: skogsvagen.flygsfors@gmail.com  Senaste uppdatering: 2017 08 20